Smrt

Posle smrti jedne osobe ona treba da bude i registrovana u matičnoj knjizi umrlih. Ova procedura se obavlja u zgradi (instituciji) opštine gde se smrt dogodila ili u slučaju da je osoba umrla van granica Kosova u poslednjoj opštini gde je ta osoba boravila pre smrti na Kosovu.
Razlikujemo nekoliko slučajeva registracije umrlih:

  • Registracija smrti koje se desilo u zdravstvenim institucijama (bolnici) unutar teritorije Kosova
  • Registracija smrti koje se desilo van zdravstvenih institucija (bolnice) unutar teritorije Kosova
  • Registracija smrti koje se desilo van teritorije Kosova u stranim zemljama
  • Registracija smrti pre 1 Januara 2000, na nasilan način i bez otpusne liste iz bolnice.

Više informacija u vezi sa dokumentima koje treba predstaviti u slučaju registracije umrlih možete naći u dokumentu “Formular i procedura za registraciju umrlih”.
Formular zahteva se može skinuti odavde ili može se nabaviti u kancelariji matične službe.

Rok za rešavanje zahteva je 1-2 dana kada se i izdaje Potvrda o Smrti.