Snaga Bezbednosti Kosova

Kosovske bezbednosne snage (KBS) su nove, profesionalne, multi-etničke, lako naoružane i uniformisane bezbednosne snage, koje su podložne demokratskoj, civilnoj kontroli. 
Zadatak KBS je da vodi operacije odgovora na krize na Kosovu i u inostranstvu; operacije civilne zaštite na Kosovu; i pomoć civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike. 
Ove dužnosti obuhvataju operacije potrage i spašavanja; uklanjanje eksplozivnih materijala; kontrola i čišćenje opasnih materija; gašenje požara; i drugi poslovi humanitarne pomoći. KBS će predstavljati i štititi sve stanovnike Kosova. 

Ministarstvo za Kosovske bezbednosne snage: Deklaracija misije 
Ministarstvo za Kosovoske bezbednosne snage (MKBS) je odgovorno za vršenje civilne kontrole nad Kosovskim bezbednosnim snagama (KBS), uključujući rukovođenje i upravljanje. 
Ono se sastoji od mešavine civilnog i personala KBS, a odgovara, preko Premijera, Skupštini Kosova. Zadatak MKBS, koje je ujedno i naiviši nivo Generalštaba KBS, je da formuliše, primeni, vrši procenu i razvija strategije i aktivnosti KBS u okviru demokratske vlasti i u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo.