Inspekcija Kosovske policije

Policijski inspektorat rukovodi se ovim načelima:

  • Profesionalizam
  • Objektivnost
  • Politička nepristrasnost
  • Nediskriminacija i
  • Poštovanje ljudskih prava

Policijski inspektorat sastoji od Načelnika policijskog inspektorata, pripadnika policijskog inspektorata i zaposlenih u upravi koji su državni službenici i potpuno nezavisni od Policije Kosova.
Inspektoratu je dodeljen niz nadležnosti kako bi imao pristup i vršio inspekciju policijskih stanica i odeljenja, vodio informativne razgovore sa službenicima policije bez obzira na čin, kako bi prikupljao podatke o načinu vršenja dužnosti, kako bi vršio istragu u vezi disciplinskih žalbi i onde gde je to neophodno vršio zaplenu policijskih dokumenata.