Porodica

Zdravstvena nega je dostupna besplatno u javnim zdravstvenim institucijama za posebne grupe stanovništva po sledećem:

 

  •          Deca i mladi sve do 15 godina starosti;
  •          Učenici i studenti do kraja redovnog školovanja;
  •          Građani preko 65 godina starosti;
  •          Građani, članovi rodbine palih boraca, invalidi rata kao i ostali invalidi, i članovi njihove porodice;
  •          Korisnici šeme socijalne pomoći kao i članovi njihove porodice;
  •       Osobe sa ograničenim sposobnostima.

Lekarska asistencija


Porodična medicina

Bolnice

Zdravstvena zaštita