Lekarska asistencija

Zdravstvena nega je dostupna besplatno u javnim zdravstvenim institucijama za posebne grupe stanovništva po sledećem:

  • Deca i mladi sve do 15 godina starosti;
  • Učenici i studenti do kraja redovnog školovanja;
  • Građani preko 65 godina starosti;
  • Građani, članovi rodbine palih boraca, invalidi rata kao i ostali invalidi, i članovi njihove porodice;
  • Korisnici šeme socijalne pomoći kao i članovi njihove porodice;
  • Osobe sa ograničenim sposobnostima.