Bolnice

Bolnice su podeljene po regionima u većini Kosovskih gradova kao po sledećem:

 • Centar Univerzitetske Klinike Kosova (CUKK), regionalna bolnica Priština;
 • Regionalna bolnica Prizren;
 • Regionalna bolnica Peć;
 • Regionalna bolnica Djakovica;
 • Regionalna bolnica Uroševac;
 • Regionalna bolnica Gnjilane;
 • Regionalna bolnica Mitrovica;

Prema vrsti bolesti bolnice su podeljene na posebne klinike kao po sledećem:

 • Urgentna;
 • Kardiološko Reumatološka Klinika
 • Psihijatrijska Klinika;
 • Klinika Ortopedije;
 • Klinika Ginekologije;
 • Očna Klinika;
 • Klinika za Uho, Grlo i Nos (ORL);
 • Klinika Pedijatrije (za decu);
 • Stomatološka Klinika;
 • Klinika zaraznih bolesti;
 • Dermatološka Klinika;
 • Klinika za hirurgiju;
 • Klinika za analize i transfuziju (Laboratorija);
 • Mrtvačnica.

Lekar specijalista se brine o odbrani zdravlja kao i za lečenje raznovrsnih bolesti. Briga lekara specijalista se obavlja u posebnim bolnicama i sastoji se od ovih ekipa lekara:

Lekari kao psihijatar, ginekolog, dermatolog (kožni lekar), očni lekar, infektolog (lekar zaraznih bolesti kao tuberkuloza itd.), stomatolog (lekar za zube), i hirurg u slučajevima povreda (rane, povrede) koji u urgentnim slučajevima intervenira i bez uputstva porodičnog lekara.