Zaštita životne sredine

Za zaštitu prirodne sredine je odgovoran Direktorijat za Planiranje, Urbanizam i Izgradnju koji obavlja i ove dužnosti u vezi sa zaštitom životne sredine (okoline):

  • Planiranje prostornog i urbanog razvoja
  • Dozvole za izgradnju
  • Dozvole za upotrebu i korišćenje
  • Uspostavljanje komisija za nadgledanje objekata
  • Evidentiranje ratne štete
  • Regulisanje infrastrukture, itd.

U okviru direktorijata za planiranje, urbanizam i izgradnju postoji i Odeljenje za javne usluge i Emergenciju koje je odgovorno za implementaciju zakona, uredba i odluka kojima se regulišu javne usluge tako što se uređuje grad i štiti životna sredina.

Bitnu ulogu u zaštiti okoline imaju i aktivnosti zaštite kvaliteta vazduha, zaštita klime i ozonskog omotača, zaštita od industrijskih zagađenja, zaštita od buke i jonskog zračenja.