Šume

Šume bogate florom i faunom pokrivaju oko 60% teritorije Kosova i to kao rezultat klimatskih, pedagoloških i hidrografskih promena koji su uticali na raznovrsnost sveta biljaka i životinja.
U vezi sa florom šume su bogate hrastovima, jevom, kanadskim brestom, belim borom, crnim borom, bagremom, lovorom, jelama, japanskim drvom, breza (crvena breza), bela breza, belim drvećem, borovima (crnim drvećem), kestenima, itd. 
Sve javne šume Kosova su nacionalno bogastvo koje je zaštićeno zakonom. Odgovoran za upravljanje ovim sektorom šumarstva obuhvatajući i zaštitu, aktivnosti pošumljavanja, prevencije i zaštite od požara, dezinfekcija od insekata i raznih bolesti, licenciranje za seču stabla itd. je Ministartsvo za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni razvoj, Odeljenje za Šumarstvo. U okviru ovog ministarstva je osnovana i Agencija Šumarstva Kosova koja pored ostalog izdaje i dozvole i licence za seču stabala.