Lov i ribolov

Kosovo je bogato visoko-brdskim i planinskim zonama koje su bogate faunom. U vezi sa faunom životinja i ptica, teritorija Kosova je bogata zečevima, divljim mačkama, lanad i lije, svrakama, gavranima, poljskim kosovima, fazanima, detlićima, sivim kosovima, golubovima, itd. Dok se u planinskim predelima može naići i na mrkog medveda, lisicu, risa, vuka, zlatni sokol, beli sokol, mala i velika divlja kokoš, šumska kokoš, paun, veverica. 
Što se vodene faune tiče Kosovo je bogato sa pastrmkama, dispari, jegulja, mrena, šaran, klen, skobalj, som, belica, skrofana, cironka itd 
Lov i ribolov su regulisani zakonom po kome svaka osoba koja se bavi lovom i ili ribolovom treba da ima određenu dozvolu. Odgovorni za ovo su Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja u konsultaciji sa Odeljenjem za prirodne vode u Ministarstvu za Okolinu i Prostorno Planiranje. 
Zakon određuje mesta gde se dozvoljava bavljenje ovim aktivnostima, oružje koje se može koristiti, način lova i ribolova. 
Sve zavisi i od svrhe aktivnosti koja može biti rekreativnog, ekonomskog, naučno-istraživačkog karaktera itd.