Stipendije i Podrška

Asistencija i državne stipendije – Studenti koji nemaju ekonomske mogućnosti da finansiraju njihovo studiranje, trebaju se prijaviti za asistenciju na UP-u. Kandidati koji su zaposleni na UP-u oslobođeni su od plaćanja administrativnih plaćanja. Univerzitet u Prištini je objavio konkurs o oslobađanju od plaćanja semestra za akademsku godinu 2008-09. Pravo oslobađanja od plaćanja semestra za akademsku 2008-09 godinu imaju ovi studenti Univerziteta u Prištini:

 • Studenti, čije porodice primaju socijalnu pomoć,
 • Studenti koji su ratni invalidi,(bilo da su vojni ili civilni),
 • Studenti koji su ostali bez jednog roditelja kao posledica rata (od 1.1.1998 do 12.6.1999),
 • Studenti sa ograničenim fizičkim sposobnostima.

Svi studenti treba da podnesu:

 • Zahtev za oslobođenje od plaćanja semestra
 • Uverenje o studiranju za akademsku godinu 2008-2009.
 • Kopiju uplatnice sa kojom se potvrđuje da je student/studentkinja uplatio/uplatila semestar za akademsku godinu 2008-09.
 • Fotokopiju lične karte studenta/studentkinje
 • Fotokopiju bankarskog računa studenta/studentkinje

Stipendija istaknuti student je nagrada od strane Univerziteta u Prištini koji se svake akademske godine dodeljuje istaknutim studentima akademske godine.
Glavni preduslovi za dobijanje univerzitetske stipedije:

 • Student je na vreme završio godinu studiranja (položio je sve ispite).
 • Student studira kao redovan student.
 • Prosečna ocena u dosadašnjem studiranju je najmanje 9.00 (najmanje 90% od 100% mogućeg ostvarenja).
 • Student nije obnovio nijednu godinu studiranja.

Stipendija za studiranje na Letnjem univerzitetu Prištine – Pri UP, od 14. jula do 01. avgusta, održava se Letnji Univerzitet Prištine. Ovaj Univerzitet prima prijave od stranih studenata i od studenata iz Jugoistočne Evrope i drugih delova sveta. Svi oni koji su zainteresovani treba da kontaktiraju kancelariju Letnjeg Univerziteta u Prištini u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na novo održavanje ovog univerziteta narednog leta.

Stipendije za studiranje van države – Državljani Kosova imaju mogućnost da studiraju u nekoliko škola Evrope u okviru projekta „Erasmus Mundus External Cooperation Window”. Studenti učesnici u ovom projektu dobijaju pune stipendije koje se finansiraju od strane Evropske zajednice i kao partner je bio deo saradnje evropskih univerziteta i po prvi put je omogućio razmenu studenata. Nosilac garanta za ovaj projekt je Univerzitet u Gentu (Ghent). Ovi programi su podeljeni na periode od 6-10 meseci (razmena) i 2 godine (magistarske studije). Ova saradnja će se nastaviti i u drugim rokovima predviđenim Sporazumom o Razumevanju (SOR). Da bi se prijavili za ove programe, zainteresovani treba da kontaktiraju Kancelariju za spoljne poslove – KSP, pri rektoratu prištinskog Univerziteta.

Bankarski kredit za studente – Svi studenti koji su zainteresovani za dobijanje studentskog kredita za finansiranje njihovog studiranja treba da kontaktiraju poslovne banke u državi Kosovo, koje nude takve kredite.