Bibloteke

Glavni cilj biblioteka na Kosovu je da svim građanima integrisanim u svetu informacija u razvoju, bez starosnih, nacionalnih, rasnih, verskih razlika obezbedi slobodan i neograničen pristup znanju, mišljenju, kulturi i informacijama da bi imali mogućnost ocenjivanja naučnih i umetničkih ostvarenja i kulturnog nasleđa uopšte.
Da bi pozajmili materijale, građani treba da budu članovi Biblioteke i da podnesu dokaz u slučaju vršenja pozajmice. Građani mogu da pozajme do 3 jedinice (knjige ili druge materijale) istovremeno. Vreme pozajmice traje od momenta pozajmice do kraja dana, znači do kraja njenog radnog vremena u tom danu rada Biblioteke.

Na Kosovu postoji nekoliko vrsta biblioteka kao što je Nacionalna univerzitetska biblioteka, biblioteke institucija, javne međuopštinske biblioteke, lokalne biblioteke, javne školske biblioteke, posebne biblioteke.
Organizacija, postupci i delatnost biblioteka Kosova uređuje se prema zakonu o bibliotekama na Kosovu.
Nastanak Nacionalne biblioteke Kosova započeo je stvaranjem Regionalne biblioteke 1944. godine u Prizrenu (1944-1963) i koja je kasnije funkcionisala kao Pokrajinska biblioteka (1963-1970). Sa osnivanjem Univerziteta Kosova u 1970. godini ova biblioteka je preuzela ulogu i funkciju Nacionalne univerzitetske biblioteke Kosova. Izgradnja ove biblioteke u Prištini počela je 1974. godine i biblioteka je svečano otvorena 25. novembra, 1982. godine.

Sam objekat ove biblioteke ima jedan svoj istorijat koji predstavlja kosovske društveno –političke prilike u drugoj polovini prošlog veka. Objekat je spolja izgrađen sa nekoliko kupola koje su u prošlosti za lokalno stanovništvo simbolisale „Pljisove" simbol nacionalne nošnje. Inače u ovom objektu čuvaju se različite knjige, koje građani imaju mogućnosti da čitaju unutar objekta.

Centar Univerzitetske biblioteke (CUB) nastao je 17. oktobra 2006. godine, u okviru Zakona o bibliotekama Kosova. Prema ovom zakonu predviđa se izdvajanje Univerzitetske biblioteke iz Nacionalne biblioteke. CUB teži da izgradi jezgro prve Centralne univerzitetske biblioteke i dovoljan potencijal kadrova, usluga i kolekcija. Stvaranje CUB-a je prva faza pripreme uslova i za fizičku podelu i osamostaljivanje Centralne biblioteke prištinskog univerziteta.

Udruženje bibliotekara Kosova je jedino udruženje bibliotekara Kosova na nacionalnom nivou, osnovano 12. novembra 1971. godine. Kao jedna dobrovoljna zajednica stručnjaka koji rade na dobrovoljnoj osnovi, zainteresovana je za zaštitu prava bibliotekarskih radnika, za stvaranje boljih uslova za rad, za njihovo stručno uzdizanje i za proširivanje stručnih bibliotekarskih aktivnosti.