Rad i poslovanje

Finansije građana Kosova imaju svoj izvor u nekoliko formi:

  • Preko državnog zaposlenja
  • Preko privatnog zaposlenja
  • Preko samo-zapošljenja
  • Ako je građanin u starosti preko 65- godina onda preko penzije
  • U vidu finansijske podrške porodice ili pojedinaca u vanrednim slučajevima
  • Preko socijalne pomoći, kao i ostalih pomoćnih prihoda sa strane

Većina poslodavaca obavlja isplatu plata svojim zaposlenima preko ziro-računa u bankama. Zakon o upravljanju i odgovornosti o javnim finansijama reguliše način trošenja budzeta, kapitala, finansijskog upravljanja, računovodstva, budzetske odgovornosti kao i sistema finasijskog izveštavanja za javne autoritete kao i javna preduzeća na Kosovu, kao i za opis kompetencija i obaveza Ministarstva zaa Ekonomiju i Finansije kao i ostalih javnih autoriteta u vezi sa ovim pitanjima.


Finansije

Porezi

Socijalna sigurnost

Prava lica sa specijalnim potrebama

Traženje posla