Porezi

Porez na Lične dohodke - Porezna Uprava Kosova (“PUK”), ima status Izvršne Agencije, koja funkcionira uz punu autonomiju u okviru Ministarstva za Ekonomiju i Finansije. PUK je odgovoran za implementaciju odredaba zakona o Poreznoj Upravi kao i za procedure koje se isto tako sprovode na Kosovu i time imaju odgovornost da se bave svim porezima na bilo kojem nivou. Jedan od takvih poreza je i Porez na Lični dohodak.
Ova vrsta poreza se prikuplja od strane dohodaka kao što su plate, poslovanja, kirije, nepokretna imovina itd. Porezne norme samog poreza na lične dohodke zavise od visine tog dohodka i u ovom trenutku su to najmanje norme u regionu kao i u poređenju sa zemljama Evropske Unije.

Porezne norme su:

  • 0% sve do 960 evra/godini
    5% preko 960 i 3000 evra/godini
    10% između 3001 i 5400 evra/godini
    20% preko 5400 evra/godini