Socijalna sigurnost

Socijalno osiguranje građana Kosova obuhvata zdravstveno i penziono osiguranje. Trenutno na Kosovu se sprovodi nekoliko šema penzija a zdravstveno osiguranje ostaje i dalje ne regulisano samim zakonom. Jos od osnivanja Ministarstva Zdravstva, zdavstveno osiguranje je viđeno kao bitna grana samog razvoja zdravstva na Kosovu. Ne samo u aspektu podizanja kvaliteta usluga već i zbog unapređenja sistema za referisanje, nabavku lekova, kao i za prikupljanje fondova za sve građane koji žele profesionalne usluge u okviru Republike Kosovo.

Trenutno, Ministarstvo Zdravstva se orijentisalo na analizu zakona koji je predložen za potpisivanje SPGS, a pre toga je odobren od strane Parlamenta Kosova.
Zdravstveno osiguranje je veoma bitno za razvoj zdravstva, i ovaj zakon nedostaje Kosovu pa postoji i dodatno zalaganje Ministarstva Zdravstva za ispravku zakona kao i za njegovu implementaciju što je pre moguće.
MZ poštuje predloge svojih saradnika tokom izrade ovog zakona kao i bitnih donatora koji su putem svojih studija koje su bile sveobuhvatne dale svoj doprinos u ovom pravcu. Za više informacija u vezi sa ovim dokumentom koji je veoma bitan i pripremljen od strane Svetske Banke za zdravstveno osiguranje, možete naći u kancelariji za komunikaciju MZ-a.

Dok se ovaj zakon usvoji, građani Republike Kosovo mogu da kupe osiguranje od svih privatnih kompanija koje nude svoje usluge.