Traženje posla

Kosovo ima populaciju od preko 2 miliona stanovnika, 60% je grupa radno sposobnih. Od ove kategorije preko 50% je nezaposleno. Kao takav predstavlja veliki potencijal za socio-ekonomski razvoj Kosova. Po podacima Ministarstva za rad i socijalna pitanja u mesecu februaru 2007 registrovano je 330,196 nezaposlenih koji traže posao.
Tržište rada je regulisano uredbom UNMIK-a br 2001/ 27, koja je stvorena na osnovu standarda EU-a. Sada je u proceduri usvajanja i Zakon o radu, koji je isto tako zasnovan na standardima EU-a.