Boravišna i radna dozvola

Uz sporazum na portalu Kosova koristićemo termin stranac/kinja za osobe koje nisu građani Kosova.
Da bi stupili na teritoriju Kosova svi stranci (oni koji nisu građani Kosova) trebaju prikazati svoj pasoš i do ovog momenta nije im potrebna ikakva ulazna viza za Kosovo. 
Od njih se može zahtevati neki dokument koji objašnjava svrhu njihove posete na Kosovu.

Ovo je predmet promene zakona za ulazak na Kosovo i pre vašeg polaska na put za Kosovo trebate kontaktirati vašu ambasadu na Kosovu da bi prikupili više informacija oko procedure za ulazak u državu Kosovo.
Normalno, posetiocima se dozvoljava da uđu na Kosovo uz neomaten boravak od 90 dana. Osobe koje žele da produže svoj boravak za više od 90 dana trebaju se prijaviti u Kancelariju za registraciju Stranih državljana koja se nalazi u Zgradi Glavne Komande u ulici Luan Haradinaj, Priština.

Dozvola za boravak na Kosovu za strane državljane – Za duži boravak na Kosovu strani državljani treba da zahtevaju dozvolu za boravak na Kosovu u Kancelariji za Registraciju Stranih državljana.
Jedna dozvola privremenog boravka može biti izdata za strance zbog:

  • Turizma i zabavnih razloga
  • Zbog zaposlenja i poslovnih razloga
  • Zbog studiranja na nekoj obrazovnoj instituciji na Kosovu
  • Zbog porodičnog spajanja sa državljaninom Kosova
  • Zbog porodičnog spajanja sa članom nekog diplomatskog tela na Kosovu
  • Zbog venčanja sa državljaninom Kosova

Jedna dozvola za boravak može biti produžena, ako se razlozi boravka nisu promenili i zahtevanje ove boravišne dozvole može biti opravdano potrebnim dokumentima.

Dozvola za dugotrajan boravak može biti izdata za strane državljane u ovim slučajevima:

  • Osoba je član diplomatskog tela ili vojnik na Kosovu
  • Osoba je zaposlenik u Međunarodnim organizacijama koje deluju na Kosovu
  • Deca ispod 18 godina ili supruga/žnik osoba gornjih kategorija.

Sva deca stranaca uz dugoročan boravak imaju pravo da budu upisana u javnim školama na Kosovu na osnovu odluke Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Kosova. Javno obrazovanje na Kosovu je besplatno za sve učenike koji su registrovani u ovim školama.