Stanovanje

Stanovanje podrazumeva odlujučujuće pitanje za socijalnu stabilnost, zdravlje i kvalitet ljudskog blagostanja.

Stanovanje kao najveći korisnik prostora, utiče na tok celokupnog društvenog razvoja i istovremeno je važna komponenta socijalno privrednog razvoja, odnosno životnog standarda.

Stanovanje je socijalno pravo građana u većini razvijenih zemalja. Pravo na stanovanje sve više je prisutno u sklopu globalnih politika i u borbi za ljudska prava, čije je kršenje sankcionisano i sa međunarodnim poveljama.

Stanovanje igra kljčnu ulogu u osnivanju mesta u kojima ljudi žele da žive – mesta u kojima žele da investiraju za poslovanje i da tako povećaju mogućnosti privrednog razvoja.

Budžetski fondovi Vlade ograničeni su i čine nemogućim obezbeđivanje stanovanja za grupe ljudi koje ne mogu da reše sopstvenim finansijskim mogućnostima.

Takođe ne postoje finansijski izvori u dugoročnim kreditima i kamatama za obezbeđivanje potreba stanovanja.
Privatne banke nisu uključene u investiranje stanovanja zbog nedostatka pouzdanih garancija ili su uključene sa visokom kamatnom stopom i sa kratkoročnim kreditima, istovremeno i za održavanje ili renoviranje stanova. Kreditni sistem je ograničen i sa visokim kamatama (11-12 %).
Finansiranje planiranih projekata finansiraće se uglavnom iz KKB-a i delom od donatora ili međunarodne saradnje, preko regionalnih razvojnih programa.

Osnovni pokazatelji sektora stanovanja i izgradnje su:

 • Zakon za programe socijalnog stanovanja,
 • Zakon o korišćenju, upravljanju o održavanju zajedničke imovine zgrada
 • Zakon za podsticanje izgradnje stanova sa niskom cenom koštanja
 • Zakon za tretiranje bespravne gradnje
 • Izmena i dopuna Zakona o izgradnji i administrativnih akata
 • Funkcionalni građevinski inspektorat
 • Uspostavljena tehnička pravila
 • Stručni ispiti, licence, ovlašćenja
 • Zatvorena privremena skloništa
 • Izrađeni programi socijalnog stanovanja na nivou opština
 • Zajednice vlasnika stanova za održavanje stanova osnovane
 • Osnovane opštinske institucije za sektor stanovanja
 • Podizanje kapaciteta sektora.

Odgovorne institucije za uređivanje sektora stanovanja i izgradnje su: Odeljenje stanovanja i gradnje u MSPP (Ministarstvo sredine i prostornog planiranja), Odeljenje za građevinarstvo u MTI (Ministarstvo trgovine i industrije), na centralnom nivou i odeljenja za urbanizam na opštinskom nivou.