Kultura i slobodno vreme

U odeljenju kulture, u okviru Ministarstva za Kulturu, svoje redovne aktivnosti obavljaju 32 institucije kulture od kojih je 10 na centralnom nivou a 22 funkcionira na opštinskom ili regionalnom nivou.

Delovi kulturno umetničkog nasleđa Kosova od kojih neki predstavljaju hiljadu-godišnje kulture, istoriju i civilizaciju su:


Muzeji

  • Etnografski muzej u Peći
  • Nacionalni muzej Kosova
  • Muzej Železnice Kosova
  • Etnološki muzej “Emin Gjiku” u Prištini
  • Albanska Liga u Prizrenu
  • Arheološki muzej u Prizrenu
  • Muzej u Mitrovici 
  • Hamami i veliki broj kalaja koji su pretvoreni u muzeje

Sport

Omladina

Religija

Kulturno nasleđe