Sport

Sve osobe bez obzira na starost, pol, nacionalnost, političku pripadnost, rasu, veru, bez obzira na fižičko mentalne sposobnosti, ekonomsko društveni položaj uživaju pravo na bavljenje sportskim aktivnostima.

Sportske aktivnosti se odvijaju na nekoliko nivoa:

  • Na nivou sportskih amatera
  • Na nivou sportskih profesionalaca
  • Na nivou sportskih organizacija
  • Na nivou sportsih klubova i
  • Na nivou sportskih federacija

Najviša institucija nacionalnog sporta je Kosovski Olimpijski Komitet (KOK) čije osnivanje i funkcionisanje je zasnovano na Olimpijskoj Povelji i njenom statutu.
Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport je odgovorno za određivanje generalne strategije razvoja sporta, kao i za stvaranje finansijsko-infrastrukturnih uslova.

Uslovi i način razvoja sportskih aktivnosti, prava, obaveza i odgovornosti njenih nosilaca a pre svega uspostavljanje, registracija i upravljanje sportskih organizacija je regulisano zakonom i za svako kršenje se može odgovarati pred kompetentnim organima.