Omladina

Na Kosovu, omladina predstavlja grupu starosti koja je najzastupljenija u stanovništvu i to preko 35% u starosti 15-24 godina i čak 65% ispod 30 godina starosti. 70% mladih u godinama kada su radno sposobni su uglavnom nezaposleni i samo jedan ograničen broj njih se obrazuje na univerzitetima.

Odgovorni za izradu omladinske stragije na Kosovu je Odeljenje za Mlade pri Ministarstvu za Kulturu, Omladinu i Sport.
Postoji određen broj organizacija, klubova, omladinskih centara, Nevladinih organizacija u kojima mladi imaju mogućnosti da razvijaju svoje aktivnosti kao kulturne tako i rekreativne.

Trenutno sektor omladine na Kosovu, broji oko 150 organizacija mladih, Mreže Mladih sa vise od 100 organizacija i 50 Omladinskih centara.

Omladina Kosova ima i svoj Međunarodni Dan (praznik) koji se održava 12 Avgusta tokom kojeg se odvijaju različite aktivnosti koje su organizovane od strane Ministarstva za Kulturu, Omladinu i Sport na opštinskim nivoima.