Religija

Sloboda vere je jedno od osnovnih ljudskih prava. Na Kosovu svakom gradjaninu je zakonom zagarantovano pravo verskog opredeljenja uključivši pravo bitti vernik ili ne, zadržati ili menjati veru, manifestovati veru javno ili privatno.

Stanovništvo Kosova pripada trima glavnim religijama:

  • Muslimanskoj
  • Katoličkoj
  • Pravoslavnoj

Najveći deo stanovništva pripada Muslimanskoj veri dok manji deo stanovništva pripada Katoličkoj i Pravoslavnoj veri.

Iako nema zvaničnih statisnika o verskoj pripadnosti stanovništva, smatra se da oko 90% stanovništva Kosova je Muslimanske vere, 6% pravoslavne vere, 3% katoličke vere i 1% pripradnika ostalih vera.

Kosovo je bogato velikim brojem džamija a i broj katoličkih i pravoslavnih crkava nije mali. Veliki broj džamija i crkava predstavljaju kulturno – istorijske spomenike velikih vrednosti i zaštičene su zakonom.
Verske zajednice imaju svoje obrazovne institucije organizovane u skladu sa zakonom.