Kulturno nasleđe

U odeljenju kulture, u okviru Ministarstva za Kulturu, svoje redovne aktivnosti obavljaju 32 institucije kulture od kojih je 10 na centralnom nivou a 22 funkcionira na opštinskom ili regionalnom nivou.
Delovi kulturno umetničkog nasleđa Kosova od kojih neki predstavljaju hiljadu-godišnje kulture, istoriju i civilizaciju su:

Muzeji

 • Etnografski muzej u Peći
 • Nacionalni muzej Kosova
 • Muzej Železnice Kosova
 • Etnološki muzej “Emin Gjiku” u Prištini
 • Albanska Liga u Prizrenu
 • Arheološki muzej u Prizrenu
 • Muzej u Mitrovici
 • Hamami i veliki broj kalaja koji su pretvoreni u muzeje

U polju Scenske, Muzičke i Slikarske umetnosti postoje sledeće institucije:

Pozorišta

 • Nacionalno Pozorište Kosova
 • Lutkarsko pozorište Dodona
 • Profesionalni teatri gradova
 • Profesionalni teatar grada Djakovice
 • Profesionalni teatar grada Gnjilana
 • Profesionalni teatar grada Prizrena
 • Privatna pozorišta
 • Pozorišne grupe
 • Studentski teatar dramskih umetnosti

Bioskopi

 • Kino ABC
 • Kino ABC1
 • Bioskopi u drugim gradovima

Kulturno-umetnička društva

 • Nacionalni ansambl pesme i narodnih igara Kosova ”Shota”
 • Društvo “Bajram Curri”
 • Filharmonija – Opera Kosova “Colegium Cantorum”
 • Društvo “Agimi”
 • Kinematografija Kosova – Kosovafilmi
 • Galerija Umetnosti Kosova
 • Galerija “Qafa” u Prištini.

U polju promocije kulture nalaze se:

Biblioteke

 • Nacionalna Univerzitetska Biblioteka Kosova
 • Meduopštinske/regionalne biblioteke (Priština, Prizren, Gnjilane, Peć, Mitrovica, Đakovica, Uroševac, Leposavić)
 • Specijalna biblioteka za slepe u Prištini
 • Biblioteka Hivzi Sylejmani – Priština