Državljanstvo

Osobe koje su registrovane u Kancelariji Centra za Civilni Status, i koje imaju status stalnog stanovnika, mogu da zahtevaju od Kancelarije za Civilnu Registraciju izdavanje putnog dokumenta. Putni dokument ima važnost u periodu od 24 meseci i može biti produžen posle isteka prvobitnog roka.


Zahtev za putni dokument se podnosi:

  • Uz ispunjavanje formulara, koji se uzima u kancelariji civilne registracije (ispunjava se od strane samog službenika),
  • Lična karta izdata od UNMIK-a,
  • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
  • Račun sa adresom iz 2003/2004 (za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana), Uplata takse. 31.00 evra.

Civilna registracija

Lična karta

Putni dokumenti


Vozačka dozvola