Skupština

Republika Kosovo je samostalna država, suverena, demokratska, jedinstvena i nedeljiva. Republika Kosovo je demokratska republika zasnovana na principu podele vlasti i kontroli i međusobnoj ravnoteži Zakonodavna vlast u Republici Kosovo sprovodi se od strane Skupštine Republike Kosova. Kao takav, Skupština Republike Kosova je najviši predstavnički i zakonodavni organ Republike Kosova izabran direktno od naroda. Skupština se sastoji od 120 poslanika izabranih tajnim glasanjem. Ipak, ne biraju se svi poslanici slobodnom voljom naroda – tajnim i demokratskim glasanjem. Dvadeset od ovih poslaničkih mesta rezervisano je za dopunsko predstavljanje ostalih nealbanskih zajednica na Kosovu i od njih deset mesta za srpsku zajednicu i deset mesta za ostale (romsku, aškalijsku i egipćansku 4, bošnjačku 3, tursku 2 i goransku 1). Mandat zakonodavnog sastava Skupštine traje tri godine od prve osnivačke sednice.

Skupština Republike Kosova ima ove odgovornosti:

 • usvaja zakone i rezolucije u području odgovornosti privremenih institucija;
 • bira predsedništvo Skupštine;
 • bira presednika Skupštine;
 • usvaja predlog kandidata za predsednika Vlade zajedno sa listom ministra Vlade, predloženom od kandidata za predsednika Vlade;
 • razmatra i usvaja predložene međunarodne sporazume, u okviru svojih područja odgovornosti, odlučuje o izglasavanju nepoverenja prema Vladi;
 • daje uputstva Vladi u pripremi nacrta Zakona;
 • usvaja Pravilnik o radu Skupštine i skupštinskih komisija;
 • ima ostale odgovornosti predviđene Ustavnim okvirom ili ostalim zakonskim instrumentima.

Radi ostvarivanja odgovornosti Skupština se sastaje svake nedelje. Predsedništvo Skupštine je odgovorno za razmatranje i pripremu dnevnog reda Skupštine za sednice u tekućoj nedelji kao i za privremeni dnevni red za naredne dve nedelje.

Do usvajanja odluka dolazi se konsensusom i u slučaju da nedostaje konsensus onda se usvajanje vrši većinom glasova prisutnih odbornika. Pravo da predlaže Nacrte zakona u Skupštini ima Vlada, Predsednik Republike Kosova, poslanici Skupštine ili najmanje deset hiljada građana na osnovu načina koji je predviđen zakonom.
Posle procesa podnošenja Nacrta zakona proces prelazi u ove faze:

 • Prvo razmatranje Nacrta zakona koje se vrši najranije deset dana i najkasnije tri nedelje nakon njegovog raspodeljivanja, obuhvata usvajanje Nacrta zakona u načelu i na ovom razmatranju se ne prihvataju izmene i dopune.
 • Posle usvajanja prvog razmatranja Nacrta zakona od strane odgovarajuće funkcionalne komisije, Komisije za budžet, Komisije za sudska, zakonodavna i pitanja Ustavnog okvira.
 • Komisija za prava i interese zajednica vrši prvo razmatranje Nacrta zakona samo onda kada to zahteva član predsedništva ili većina članova Komisije za zajednice. U toku ovog razmatranja u komisijama se izrađuju preporuke za skupštinu u vezi sa izmenama i dopunama koje se smatraju neophodnim i koje se na osnovu ovih Nacrta zakona mogu preporučiti za usvajanje prilikom drugog razmatranja.
 • Skupština razmatra izmene i dopune predložene od strane komisije isto tako i izmene i dopune predložene od strane Vlade, od strane poslaničkih grupa i od strane pojedinih poslanika pre nego što odluči o usvajanju drugog razmatranja.
 • Pošto su predložene izmene i dopune za razmatranje usvojene ili odbačene vrši se završno glasanje o Nacrtu zakona u načelu sa izvršenim izmenama.
 • Ukoliko se jedan Nacrt zakona ne usvoji na drugom razmatranju, predlagač može da traži usvajanje od strane Skupštine radi daljnje rasprave – treće razmatranje.
 • Zakoni usvojeni u drugom razmatranju ili trećem razmatranju potpisuju se od strane Predsednika skupštine u roku od 48 časova i potom se šalju Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (SPGS) kako bi ih proglasio.
 • Zakoni stupaju na snagu na dan objavljivanja od strane SPGS-a, osim u slučajevima kada zakon predviđa drugačije.

Za više informacija o radu poslanika na plenarnim sednicama, o zakonima u postupku, o usvojenim zakonima i onima koji su izmenjeni i dopunjeni, o aktivnostima Predsednika i Predsedništva Skupštine Kosova, parlamentarnih grupa, o planiranim rasporedima aktivnosti kao i o rezolucijama, deklaracijama i važnim odlukama Skupštine Kosova, molimo vas posetite zvaničnu veb stranicu skupštine.


Vizito faqen