Predsednik

Predsednik – predstavlja vrhovnu vlast države i jedinstvo građana Republike Kosovo.

Za Predsednika Republike Kosovo može se izabrati bilo koji državljanin Republike Kosovo koji je napunio trideset pet godina (35). Predsednik Republike Kosovo bira se od strane Skupštine, tajnim glasanjem. Izbor Predsednika Republike Kosovo treba da se obavi najkasnije trideset dana (30) pre isteka mandata aktuelnog Predsednika. Izbor Predsednika vrši se sa dve trećine (2/3) glasova svih poslanika Skupštine. Predsednik Republike Kosova počinje mandat nakon polaganja zakletve pred Skupštinom Kosova. Tekst zakletve uređuje se zakonom. Mandat Predsednika je pet (5) godina. Po isteku prvog mandata, Predsednik se može ponovo izabrati samo još jedan put. Predsednik ne može obavljati nijednu drugu javnu funkciju. Nakon izbora, Predsednik ne može da vrši nijednu funkciju u političkoj partiji.

Dužnosti Predsednika Republike Kosovo

Predsednik Republike Kosovo:

 • predstavlja Republiku Kosovo unutar i van zemlje;
 • garantuje ustavno funkcionisanje odgovarajućih institucija sa novim Ustavom;
 • raspisuje izbore za Skupštinu Kosova i saziva njenu prvu sednicu;
 • donosi dekrete u skladu sa novim Ustavom;
 • proglašava zakone usvojene od strane Skupštine Republike Kosova;
 • ima pravo vraćanja na ponovno razmatranje usvojenih zakona, ukoliko smatra da su štetni za legitimne interese Kosova ili za jednu ili više njegovih zajednica. Pravo vraćanja jednog zakona može da upotrebi samo jednom;
 • predlaže izmene i dopune za ovaj Ustav;
 • može pokrenuti određena ustavna pitanja pred Ustavnim sudom;
 • vodi spoljnu politiku zemlje;
 • prima kredencijalna pisma šefova diplomatskih misija akreditovanih u Republici Kosovo;
 • vrhovni je Komadant bezbednosnih snaga Kosova;
 • upravlja savetodavnim većem za zajednice;
 • utvrđuje mandatara za formiranje Vlade, nakon predloga politike partije ili koalicije koja čini većinu u Skupštini;
 • imenuje i razrešava Predsednika Vrhovnog suda Kosova na predlog sudskog veća Kosova;
 • imenuje i razrešava sudije Republike Kosovo na predlog Sudskog veća Kosova;
 • imenuje i razrešava Glavnog tužioca Republike Kosovo, na predlog Tužilačkog veća Kosova;
 • imenuje i razrešava tužioce Republike Kosovo na predlog Tužilačkog veća Kosova;
 • imenuje sudije za Ustavni sud, na predlog Skupštine;
 • imenuje Komadanta bezbednosnih snaga Kosova, nakon preporuka predsednika Vlade;
 • zajedno sa predsednikom Vlade, imenuje Direktora, Zamenika direktora i Glavnog inspektora Kosovske obaveštajne agencije;
 • odlučuje o proglašenju vanrednog stanja, uz konsultaciju sa predsednikom Vlade;
 • može da traži sazivanje Odbora za bezbednost i njime predsedava u uslovima vanrednog stanja;
 • odlučuje o osnivanju diplomatskih i konzularnih misija Repubike Kosova, na osnovu konsultacije sa predsednikom Vlade;
 • imenuje i razrešava šefove diplomatskih misija Republike Kosovo, na predlog Vlade;
 • imenuje Predsednika Centralne izborne komisije;
 • imenuje Guvernera Centralne banke Kosova koji služi i kao Upravni direktor i imenuje ostale članove Borda banke;
 • dodeljuje medalje, priznanja i nagrade u skladu sa zakonom;
 • Daje pomilovanja pojedincima, u skladu sa zakonom;
 • najmanje jednom godišnje obraća se Skupštini Kosova u odnosu na svoju delatnost

Vizito faqen