Vlada

Vlada Kosova sprovodi izvršnu vlast u skladu sa Ustavom i zakonom. Vladu Kosova sačinjavaju predsednik Vlade, Zamenik predsednika Vlade i ministri.
Vlada izvršava zakone i ostala akta usvojena od strane Skupštine Kosova i izvršava ostale dužnosti, u skladu sa odgovornostima utvrđenim Ustavom i zakonom. Vlada donosi odluke u skladu sa ovim Ustavom i zakonom, predlaže nacrte zakona i izmene i dopune postojećih zakona i drugih akata a može davati mišljenje o nacrtima zakona koje ona nije predložila. 
Vlada za svoj rad odgovara Skupštini Kosova. Predsednik Vlade, zamenik predsednika Vlade, i ministri snose zajedničku odgovornost za odluke koje donosi Vlada i pojedinačnu odgovornost za odluke koje donose u područjima njihove odgovornosti.

Vlada ima ove nadležnosti:

 • predlaže i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku zemlje;
 • omogućuje ekonomski razvoj zemlje i predlaže skupštini nacrte zakona i ostalih akata;
 • donosi odluke i usvaja pravne akte ili uredbe potrebne za sprovođenje zakona, predlaže budžet Republike Kosovo;
 • usmerava i nadzire rad upravnih organa;
 • usmerava delatnost i razvoj javnih usluga;
 • predlaže Predsedniku Republike Kosovo imenovanja i razrešavanja šefova diplomatskih misija Kosova;
 • predlaže Ustavne amandmane;
 • Može podneti Ustavnom sudu ustavna pitanja;
 • Sprovodi i druge izvršne funkcije, koje nisu dodeljenje drugim centralnim ili lokalnim organima.

Predsednik Vlade ima sledeće nadležnosti:

 • predstavlja i rukovodi Vladom;
 • osigurava da sva ministarstva deluju u skladu sa vladinom politikom;
 • sprovodi zakone i utvrđene politike Vlade;
 • smenjuje članove Vlade, bez saglasnosti Skupštine;
 • upravlja Savetom bezbednosti Kosova;
 • imenuje Generalnog direktora policije Kosova;
 • savetuje se sa Predsednikom Republike Kosovo o obaveštajnim pitanjima;
 • zajedno sa Predsednikom imenuje Direktora, Zamenika direktora i Glavnog inspektora obaveštajne službe Kosova;
 • savetuje se sa Predsednikom o sprovođenju spoljne politike zemlje;
 • obavlja i druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Posle izbora, Predsednik Republike Kosovo, uz konsultacije sa političkim partijama i koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje Vlade u Skupštini, predlaže Skupštini kandidata za Predsednika Vlade.
Kandidat za Predsednika Vlade, u roku od petnaest (15) dana od imenovanja predstavlja sastav Vlade pred Skupštinom Kosova i zahteva glasanje Skupštine o izboru Vlade. 
Vlada se smatra izabranom ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika Skupštine Kosova.
Ako sastav predložene Vlade ne dobije dovoljnu većinu, Predsednik Republike Kosovo, u roku od deset (10) dana imenuje nekog drugog kandidata, na osnovu istog postupka. Ako se vlada ne izabere ni drugi put, onda Predsednik Republike Kosovo raspisuje izbore koji se trebaju održati u roku od četrdeset (40) dana od dana objavljivanja istih. 
Ukoliko Predsednik Vlade Kosova da ostavku ili iz nekih drugih razloga njegovo/njeno mesto ostane slobodno, Predsednik Republike Kosovo, u konsultaciji sa političkom partijom ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje Vlade. 
Ministarstva i drugi izvršni organi osnivaju se prema potrebi, za obavljanje funkcija u okviru nadležnosti Vlade.

U Vladi će biti najmanje jedan (1) Ministar iz srpske zajednice i jedan (1) Ministar iz neke druge manjinske zajednice na Kosovu. Ako ima više od dvanaest ministara, Vlada će imati i trećeg Ministra, koji predstavlja jednu od manjinskih zajednica na Kosovu. Predsednik Vlade, zamenici predsednika Vlade i ministri se mogu izabrati među redovima poslanika Skupštine Kosovo ili među kvalifikovanim licima, koja nisu poslanici Skupštine.

Kancelarija predsednika Vlade

G. Hašim Tači (Hashim Thaqi) je prvi predsednik Vlade Republike Kosovo. On je izabran za predsednika Vlade 9. januara 2008. godine i 17. januara 2008. godine u Skupštini Kosova proglasio je Kosovo nezavisnom, suverenom i demokratskom državom. On je odlikovan međunarodnom nagradom “Ambasador mira” koja mu je dodeljena od strane Univerzalne federacije mira.

Zamenici predsednika Vlade:

 • Hajredin Kući (Hajredin Kuçi)
 • Ram Manaj (Ramë Manaj)

Postoji jedan značajan broj kancelarija u okviru Kancelarije predsednika Vlade, koje igraju važnu ulogu u njegovom funkcionisanju:

 • Kordinacioni sekretarijat Vlade
 • Kancelarija za javnu bezbednost
 • Kancelarija za usluge pravne pomoći
 • Kancelarija za odnose sa javnošću
 • Kancelarija za upravu
 • Kancelarija za upravljanje i uređivanje Službenog lista
 • Kancelarija za dobro upravljanje
 • Kancelarija za budžet i finansije
 • Kancelarija za nabavku
 • Kancelarija za kordinaciju međunarodne saradnje i regionalnog dijaloga (KKMSRD)
 • Kancelarija za arhivu KPV

Bivši predsednici Vlade Kosova

 • Bajram Redžepi (Bajram Rexhepi)
 • Ramuš Haradinaj (Ramush Haradinaj)
 • Bajram Kosumi
 • Agim Čeku (Agim Çeku)

Za više informacija o Vladi Republike Kosova, molimo vas posetite vladinu zvaničnu veb stranicu.


Vizito faqen