Diplomacia

Republika Kosovo teži ka jednoj aktivnoj spoljnoj politici koja treba da bude u skladu sa težnjama naroda Kosova za evro-atlantske integracije, očuvanje i jačanje veza sa prijateljskim zemljama, uspostavljanjem dobrih odnosa sa zemljama u regionu kao i postizanjem statusa pouzdanog partnera u borbi protiv pretnji za međunarodnu bezbednost.

Spoljna politika Kosova formuliše se i sprovodi od strane Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Misija Ministarstva spoljnih poslova je odbrana interesa Kosova u odnosu na druge zemlje i međunarodne organizacije, predstavljanje Kosova u stranim zemljama, čuvanje i odbrana imuniteta i privilegija diplomatskih misija i lica kojima one pripadaju na osnovu međunarodnih konvencija i zakona, razvoj i svrstavanje politika u odnosu na druge zemlje, razvoj dobrih odnosa sa svim susedima. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova unapređuje i štiti nacionalne, kulturne i ekonomske politike Kosova u svetu.

Posle 17. februara 2008. godine, kada je Skupština Kosova proglasila nezavisnost zemlje, Kosovo je pokrenulo svoju kampanju za priznavanje Republike Kosovo od strane svih država kao i uspostavljanja bilateralnih odnosa sa državama, koje su priznala Kosovo. U okviru ovih dešavanja ulazi i priznavanje kosovskih pasoša, olakšavanje viza i njihovo ukidanje.

Strategija spoljne politike – Opšta orijentacija spoljne politike Kosova je:

  • konsolidovanje kosovske države,
  • razvoj regionalne saradnje,
  • integracije u evro-atlanske strukture,
  • daljnji razvoj odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama,
  • stalno jačanje odnosa sa državama koje su globalno ili regionalno veoma značajne,
  • unapređivanje privrednih interesa Republike Kosovo u svetu.

Spoljna politika Republike Kosovo u prvom redu je orijentisana ka stalnom unapređenju međunarodne pozicije Kosova i jačanju međunarodne podrške za suverenost Kosova. Takođe, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kosovo ima kao prioritet od posebnog značaja punopravno članstvo zemlje u glavne međunarodne i regionalne organizacije i institucije prema prioritetima, kao što su Međunarodni monetarni fond, Svetska Banka i dr. Počeo je diplomatski proces i kampanja za učlanjivanje Kosova u OUN, OEBS i dr. Drugi prioritet koji je stalno u fokusu Vlade Kosova biće učlanjivanje Kosova u NATO. Vlada Kosova svesna je da postoji niz zakona koji treba da se usklade sa standardima EZ, kao i o obimu reformi koje treba da se dogode u svim oblastima kako bi se ispunili kriterijumi koji se zahtevaju od strane Evropske zajednice u procesu Stabilizacije i pridruživanja.

Diplomatske misije, pasoši i vize – Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kosovo u ovoj fazi svoje konsolidacije, ima jedini prioritet širenje diplomatske mreže Kosova u svetu, odnosno širenje i konsolidovanje diplomatskih misija na Kosovu. 18 juna 2008. godine, Predsednik Republike Kosova, g. Fatmir Sejdiu, naložio je dekretom otvaranje prvih devet diplomatskih misija u svetu, na nivou ambasada: Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kraljevina Belgije, Republika Francuska, Federalna Republika Nemačka, Republika Italija, Republika Austrija, Švajcarska Konfederacija i Republika Albanija. 3. jula 2008. godine, Predsednik Republike Fatmir Sejdiu naložio je dekretom otvaranje diplomatske misije na nivou ambasade u Republici Turskoj.

Pri diplomatskim misijama počeće da se pružaju konzularne usluge Republike Kosovo. Delatnost konzularne službe u misijama stranih zemalja ima za cilj i jačanje veza i saradnje između kosovske dijaspore i Republike Kosovo.
Ministarstvo stranih poslova i diplomatska i konzularna predstavništva su jedine institucije koje izdaju diplomatski i službeni pasoš van zemlje. Republika Kosovo pustila je u opticaj četiri pasoša: pasoš za putovanje, dokument za putovanje, službeni pasoš i diplomatski pasoš. Državljani Kosova mogu da putuju bez vize u Albaniju, Makedoniju i Crnu Goru. Takođe je i Turska ukinula vizni režim pošto ih izdaje na granici, za uplatu od 10€. Novi pasoš Kosova je ozvaničen 18. jula 2008. godine. Svi građani Kosova imaju pravo da poseduju ovaj pasoš. Kosovo još uvek ne primenjuje vizni sistem za strane državljane.

Da biste videli potpunu listu država koje su do sada priznale državu Republike Kosovo molimo vas posetite veb sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Kosovo.


VIzito faqen