Saobraćajna nesreća

Šta treba da uradiš kada si uključen u saobračajnu nesreću?

Lice koje nailazi ili se nađe na mestu saobraćajnog udesa, u kome ima povređenih lica, dužno je da pruži pomoć povređenim licima u saobraćajnom udesu.

Učesnik u saobraćajnom udesu, u kome je neko izgubio život ili je povređen ili je prouzrokovana velika materijalna šteta, dužan je:

  • da obavesti ambulantnu službu ukoliko je potrebna hitna pomoć
  • da obavesti Kosovsku policijsku službu
  • da pruži pomoć licima povređenim u saobraćajnom udesu ali dobro pazeći da se ne pogorša zdravstveno stanje ovređenih
  • da ostane na mestu saobraćajnog udesa dok ne dođu snage Kosovske policijske službe
  • da preduzme sve moguće mere da bi se otklonile nove opasnosti, koje mogu nastati na mestu saobraćajnog udesa
  • da se nastoji da se ne prometi stanje na mestu udesa i da se čuvaju postojeni tragovi
  • da se uzmu podaci o imenu, broju telefona i adresama svedoka događaja

Lice, koje je upoznato o saobraćajnom udesu, u kome je povređeno neko lice,dužno je da upozna odmah zdravstvene institucije i Kosovsku policijsku službu ili najbližu policijsku stanicu.
Vozači, učesnici saobraćajnog udesa, u kome je prouzrokovana manja materijalna šteta na vozilima i dogovore se da preuzmu na sebe odgovornost o saobraćajnom udesu ne obaveštavaju Policijsku službu Kosova. U slučaju saobraćajnog udesa u kome je prouzrokovana manja šteta, kada se na mestu udesa ne nalazi vlasnik vozila ili neke drugi oštećene stvari, vozač je dužan vlasniku vozila ili neke druge oštećene stvari ostavi podatke o sebi i o vozilu sa kojim je izazvao saobraćajni udes.
U slučaju saobraćajnog udesa u kome je prouzrokovana manja šteta dužni su da odmah otklone vozila sa puta, da omoguće neometano odvijanje saobraćaja.

Vozači koji su učestvovali u udesu, dužni su da popune i potpišu „Evropsku informaciju” o udesu ili drugi način razmene ličnih podataka i podataka o vozilu.
Evropsku informaciju o udesu sastavlja Kosovska policijska služba, u saradnji sa Ministarstvom za transport, poštu i telekomunikacije i ista se daje vlasniku svakog vozila iz Centra za registraciju vozila.

Posle evidentiranja podataka o saobraćajnom udesu, stranke koje su učestvovale u udesu, treba da podnesu izveštaj o udesu odgovarajućoj instituciji osiguranja vozila. Ovo treba da se obavi što pre je to moguće, odmah posle udesa. Ovo treba da se izvrši od svih strana koje su učesnici u udesu kako onih koje su odgovorne tako i onih koje nisu odgovorne za udes.