Putevi

Saobraćaj - Upravljanje drumskim saobraćajem

Upravljanje saobraćajem je utvrđeno od strane Vlade Republike Kosovo Zakonom o bezbednosti na drumskom saobraćaju.
Ovim Zakonom se utvrđuju glavne uzajamne osnove odnosa i ponašanja učesnika, kao i drugih subjekata u drumskom saobraćaju, osnovni uslovi koje treba da ispune putevi, u pogledu razvoja drumskog saobraćaja, sistem saobraćajnih znakova i znaci koje daju ovlašćena službena lica, dužnosti u slučaju udesa u drumskom saobraćaju,
pripremanje kandidata za vozače, polaganje ispita za vozača, kao i uslovi za sticanje prava za upravljanje vozilom; vučno vozilo, oprema i oruđa kojima vozila treba da raspolažu, dimenzije, ukupna masa i osovinska težina vozila, kao i uslovi koje treba da ispuni vozilo u saobraćaju.

Bezbednost u komunikaciji je uređeno od strane Ministarstva za transport, poštu i telekominikacije. Ovo ministarstvo stvara radne politike i sprovodi zakone o obezbeđivanju usluga i objekata u sektoru drumskog saobraćaja; javnog drumskog saobraćaja; pošte, telekomunikacija i informativne tehnologije. Zakon o bezbednosti u saobraćaju uređuje se od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova.

Nadzor, upravljanje i primenu Zakona o bezbednosti u drumskm saobraćaju vrši Ministarstvo za transport, poštu i telekomunikacije, Kosovska policijska služba Kosova i drugi odgovorni organi u skladu sa nadležnostima ovog zakona.
Ministarstvo za transport, poštu i telekomunikacije i Kosovska policijska služba su organi za nadziranje upravljanja u drumskom saobraćaju na javnim putevima, izuzev lokalnih puteva u okviru svojih nadležnosti.
Skupštine opštine i Kosovska policijska služba su autoriteti za nadziranje upravljanja drumskog saobraćaja na javnim lokalnim putevima u okviru svojih nadležnosti. Na državnim granicama Republike Kosovo sva vozila i njihovi vozači kontrolišu se od strane granične policije za bezbednost državnih granica.

Ministarstvo za transport, poštu i telekomunikacije i opštinske skupštine imaju pravo da narede promenu organizovanja saobraćaja, ako je u opštem interesu javnosti i zahteva
tranzitnog saobraćaja u skladu sa nadležnostima ovog Zakona.