Telekom

U sektoru telekomunikacije, Ministarstvo Transporta i Pošte-Telekomunikacija je odgovorno za izradu strategije kao i za implementaciju svih ovlašćenja koje su transferisane ovom ministarstvu po Ustavnom Okviru. 
U sektoru telekomunikacije ovo ministarstvo razmatra usklađenost sa evropskim standardima koji obuhvataju i tarife i takse, kvalitet usluga kao i tehničke standarde; izrađuje strategiju rada na promovisanju konkurentnosti a uz to razmatra i potrebe potrošaca. U sektoru pošte razmatra usklađenost sa evropskim standardima koji obuhvataju tarife, kvalitet usluga kao i tehničke standarde. U sektoru informativne tehnologije podržava informativnu tehnologiju kao i inovacije kao na primer elektronsku trgovinu, podržava pristup tehnologiji i pospešuje razvoj sistema osposobljavanja informativne tehnologije.
Neke od glavnih Kosovskih kompanija u informativnoj tehnologiji i komunikaciji kako domaće tako i strane su: PTK, IPKO i Kujtesa.

Pošta i Telekomunikacije Kosova - Pošta, Telefon i Telegraf Kosova su utemeljeni 1959 godine. PTK ima tri poslovne jedinice: Kosovsku Poštu, Kosovo Telekom kao i mobilnog operatera Vala. Sve tri poslovne jedinice PTK-a su licencirane od Regulatornog Autoriteta Kosova za Telekomunikacije. 29 juna 2005 godine, PTK se trasferisao u akcionarsko društvo, uz novo ime PTK AD. PTK AD. ima svoj poslovni plan za naredne pet godine uz planiranu investiciju u visini od 550 miliona evra.
Mobilni operater Vala sada nudi svoje raznovrsne usluge za svoje potrošače. Vala je rasprostranila svoju mrežu na skoro 90% teritorije Kosova, i već duže vreme za svoje potrošače nudi i uslugu GPRS-a ili uslugu interneta preko mobilnog telefona, dostavljanje multimedijalnih poruka ili MMS, SMS poruke unutar mreže i van nje, uslugu koja je zasnivana na paketima za komunikaciju bez ikakvih kablova u mobilnoj telefoniji, roming ili mogućnost upotrebe mobilnog telefona kada se nalazite van Kosova itd.

IPKO - IPKO je osnovan 1999 godine i predstavlja jednu od glavnih Kosovskih kompanija za informativnu tehnologiju i komunikaciju u zemlji. IPKO se uspešno razvijao – od prve ponude interneta na celoj teritoriji Kosova – u jednu modernu kompaniju, koja nudi široki dijapazon usluga i sadržaja u mobilnoj komunikaciji, fiksnoj telefoniji, internetu i medijima. 
Uz kombinaciju posebnog iskustva na jednom dinamičnom tržištu u porastu, uz posvećenost da se dostavi Kosovu moderna tehnologija, IPKO je stvoren kao veoma bitan stub za novu ekonomiju Kosova. Glavne uluge koje nudi IPKO su: fiksna telefonija, mobilna telefonija, internet i kombinovane usluge.

KUJTESA - KUJTESA je osnovana u oktobru 1995 godine. Kujtesa se razvila u glavnog lidera telekoma na tržištu usluga zasnovanom na IP-u za organizacije, kompanije i individualne korisnike.
Kujtesa je prva kompanija na Kosovu koja je obavila instalaciju Interneta Wireless Access i Wireless Area Networks na celoj teritoriji Kosova. Isto tako, Kujtesa predstavlja prvu kompaniju na Kosovu koja je koristila najnoviju tehnologiju, i to je tehnologija WiMAX.
Kujtesa je specijalizirana u ponudi usluga sa visokim kvalitetom, i sa velikom brzinom, sigurnosti uz upravljanje od strane ljudi sa velikim iskustvom i znanjem.
Za više informacija u vezi sa produktima i ponuđenim uslugama možete da posetite VALA, IPKO i KUJTESA molimo vas da posetite njihovu zvaničnu internet stranicu.