Putovanje van zemlje Ambasade

Pasoš je putna isprava koja služi građanima Republike Kosovo za prelazak državne granice i dokazivanja identiteta i državljanstva.
Novi pasoš Kosova ozvaničen je 18. jula 2008. godine. Nadležan organ za izdavanje pasoša je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Svi građani Kosova imaju pravo da poseduju ovaj pasoš. Za decu od nula do tri godine pasoš se izdaje na tri godine. Od tri do 18 godina pasoš se izdaje na rok od 5 godina. Za građane starije od osamnaest (18) godina, pasoš se izdaje na rok od 10 godina.
Građani Kosova mogu da putuju bez viza u Albaniju, Makedoniju i Crnu Goru. Takođe je i Turska ukinula vizni režim jer vize izdaje na granici uz plaćanje od 10€. Za sve druge države, građani treba da apliciraju za dobijanje viza u odgovarajućim ambasadama.

Zakon o ličnim kartama

Lična karta može da služi kao dokumenat za identifikaciju (putovanje) ukoliko je ovo uređeno sporazumom između država. Svaki građanin Kosova koji je stariji od šesnaest (16) godina dužan je da izvadi ličnu kartu. Pravo da izvadi ličnu kartu ima onaj strani državljanin koji u momentu izdavanja lične karte ima uređen privremeni ili stalni boravak u Republici Kosovo. Građani ne mogu imati više od jedne lične karte.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležan organ za izradu obrazaca, koji treba da se popunjavaju za dobijanje lične karte. Za lica starosti od 16-26 godina lična karta je važeća pet (5)godina. Za lica starosti 26-60 godina lična karta je važeća deset (10) godina i za lica starosti preko 60 godina lična karta je stalna.