Help

Help 

Per te ju ndihmuar ne navigim sa me te lehte ne e-Portalin Shtetëror të Republikes se Kosoves, ne kemi pergatitur nje dokument perkrahes te cilit mund ti qaseni duke e shkarkuar këtu

 Apo duke klikuar në Perdorimi i e-Portalit e cila gjendet në listën e vegëzave

 
Për personat me pamje të kufizuar, Portal ofron veglën për zmadhimin e madhësisë së shkronjave. Kjo vegël ndodhet në pjesën e sipërme të secilës faqe.

  • Simboli " + " shërben për zmadhimin e shkronjave
  • Simboli " - " shërben për zvogëlimin e shkronjave
  • Ndërsa simboli " A " shërben për tu kthyer në gjendjen normale

Dokumentin për ndihmë të personave me pamje të kufizuar mund ta shkarkoni këtu

 Apo duke klikuar në Personat me pamje të kufizuar e cila gjendet në listën e vegëzave
 


Ministry of Public Administration
 
Address:
Building Germia,
Street: Mother Teresa n.n,
Pristina, Kosova
  
Tel:
+381 (0) 38 200 30 610
+381 (0) 38 200 30 345
Email:
qendra.kontaktuese@ks-gov.net
Tel:
+381 (0) 38 200 30 003
Email: info.portal@ks-gov.net

 

 

 

 

 

Tip of the Day