Kosova

Koordinatat    Shkallë
Gjerësia veriore 43° 16’
Gjerësia jugore 41° 53’
Gjatësia lindore 21° 16’
Gjatësia perëndimore 19° 59’

Kryeqyteti:
 Prishtina 42°40 N 21°10 E / 42.667, 21.167

Sipërfaqja:
 Total 10,908 km²

Gjatësia e kufijve të Kosovës me shtetet fqinje
Shteti fqinj Gjatësia në Km
Shqipëria 111,8
Maqedonia 158,7
Mali i Zi 78,6
Serbia 351,6

Gjithsej
 700,7

 
​​