Mbrojtje

Avokatura është profesion i pavarur, e cila ofron shërbime sikur është e rregulluar me ligj. Mënyra e fitimit të së drejtës për të ushtruar profesionin e avokatit, si dhe marrja e kësaj të drejte, rregullohen me ligj.​​