KontaktiNëse nuk e dini se kujt do të ju drejtoheni, atëherë nga lista më poshtë zgjedheni 'Parashtro Pyetje'.
Ju keni mundësinë që paraprakisht të kërkoni përgjigjet e pyetjeve që janë bërë më parë.

Kërkimi i përgjigjeve
Parashtro pyetje?
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

Numri i telefonit të Qendrës Kontaktuese:
 
+381 (0) 38 200 30 900
 

Adresa:
Ndërtesa e ish Rilindjes Prishtinë, Kosovë