Brak

Deo procedure legalnog sklapanja braka je proces venčanja supružnika. Ova usluga je osigurana od strane opštinskih organa u zoni stanovanja.

Preduslovi za neometano venčanje supružnika su sledeći:

  • Zajednička volja oba supružnika da obave venčanje
  • Oba supružnika trebaju biti stariji od 18 godina (punoletni)
  • Supružnici treba da dokažu da nisu u bračnom stanju sa nekom drugom osobom
  • Supružnici ne smeju biti u krvnom srodstvu jedan sa drugim.

Tokom procesa venčanja obavezno je prisustvo:

  • Oba supružnika koji stupaju u brak
  • Dva svedoka
  • Matičara koji obavlja ceremoniju

Osoba koja je odgovorna da obavi proceduru venčanja (matičar) ima pravo da odbije venčanje supružnika u slučaju da jedan od ovih zahteva nije ispunjen.

Tokom procedure venčanja osoba ima pravo da promeni svoje prezime zamenjujući ga prezimenom supružnika, ili dodajući supružnikovo prezime svojem prezimenu ili da ne promeni svoje prethodno prezime.

Formular zahteva može biti skinut dole ispod ili se može nabaviti u kancelariji matične službe.