Vlada Republike Kosovo, ostvarujući svoju predanost službi gradjanima, počela je da pruža digitalne uskuge  koje omogučuju komotno ostvarivanje zahteva gradjana.
 
Listu usluga koje možete koristiti direktno preko Državnog Portala, možete naći izlistane na desnoj strani ove stranice pod Linkovi.
 
Vlada Republike Kosovo obećava da će broj ovih usluga biti povećan toku kratkog perioda.
 
Državni Portal treba shvatiti kao most za povezivanje ostalih digitalnih aplikacija koje je Vlada realizovala u službi gradjana, tako da za neke od usluga potrebna je autetikacija na izvornim aplikacijama. Da bi olakšao pristup, Portal nudi mogućnost prethodnog registrovanja na Portal, definisanja kredenciala za željene aplikacije I potom koriščenja raznih usluga bez ponovnog logovanja. Kredenciali postavljeni u Portalu su u potpunosti zaštićeni u skladu sa sigurnosim standardima.
Više detalja nadjite pod: Registrujte račun za aplikacije
 
 
U cilju uspešnog korišćenja Portala, slobodno nas kontaktirajte na naznačenim kontaktima na desnoj strani ove stranice.