Penzije

Osnovna penzija – Pošto penzijsko osiguranje koje je plaćeno centralnim organima Jugoslavije, nije vraćeno kosovskim građanima, organizovan je jedan novi penzijski sistem davanja osnovne penzije.
Osnovna penzija, je jedan od oblika obaveznih penzija i daje se svakom građaninu koji je stariji od 65 godina, koji je stalni stanovnik Kosova, bez nekog drugog uslova. Osnovna penzija, kao i socijalna pomoć daje se iz opšteg budžeta Kosova.

Penzije zasnovane na ličnoj štednji - Svi stalni stanovnici Kosova dužni su da plaćaju mesečne doprinose za penzijsko osiguranje. Svaki mesec oni su dužni da plaćaju 5 % od njihove zarade, dok se njihovi poslodavci pridružuju ovome doprinosom od 5 % od istog iznosa. Doprinosi se prenose na individualne račune zaposlenih i investiraju se uz nizak nivo rizika od strane Penzijskog trusta Kosova. Iznos penzije koji će dobiti zaposleni koji se penzioniše, zavisiće od iznosa koji je akumuliran na njegovom pojedinačnom računu.

Dopunska penzija poslodavca i pojedinca - Osim obavezne penzije, poslodavci i pojedinci mogu dobrovoljno da štede u ostalim šemama penzijskog osiguranja. Kako pojedinci tako i pojedinci mogu da štede u šemama licenciranim i nadgledanim od Centralne banke Kosova.